DAŇOVÁ DUE DILIGENCE

 

Služby Českých daní při daňové due diligence

 

  • Provedeme rozbor daňových nabývacích cen významných položek majetku.

 

  • Prověříme daňová přiznání za vybraná minulá období.

 

  • Zanalyzujeme vztahy a ceny mezi spojenými osobami.

 

  • Prověříme DPH ve vazbě na daň z příjmů.

 

  • Zkontrolujeme plnění zákonných povinností v oblasti daní.

 

  • Rozebereme daňové souvislosti kupní smlouvy.

 

1