DAŇOVÉ KONTROLY A SPORY

 

Služby Českých daní při daňových kontrolách a daňových sporech

 

 • Pomůžeme vám zorientovat se v problematice prokazování původu majetku.

 

 • Pomůžeme vám s odpovědí na výzvu správce daně k prokázání příjmů.

 

 • Pomůžeme vám sestavit prohlášení o majetku.

 

 • Budeme vás zastupovat při prokazování původu majetku.

 

 • Budeme vám asistovat při jednotlivých procesních krocích daňové kontroly, budeme vás zastupovat při ústních jednáních při místním šetření, postupu k odstranění pochybností a daňové kontrole.

 

 • Poskytneme vysvětlení správci daně k odstraňování jeho pochybností.

 

 • Zpracujeme odpovědi na výzvy správce daně včetně navržení důkazních prostředků.

 

 • Budeme vás zastupovat při výslechu svědka.

 

 • Zpracujeme vyjádření k výsledkům kontrolních zjištění.

 

 • Budeme vás zastupovat při projednání zprávy o daňové kontrole.

 

 • Zpracujeme odvolání proti vydání dodatečného platebního výměru.

 

 • Budeme vás zastupovat při odvolání před finančním ředitelstvím.

 

 • Pomůžeme vám s podáním žaloby proti rozhodnutí odvolacího orgánu, s kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu či s ústavní stížností k Ústavnímu soudu.

 

1