ODKAZY

Ministerstvo financí ČR

 

Aktuální informace MF ČR - legislativní dokumenty, materiály na jednání vlády, tiskové zprávy, finanční zpravodaj, cenový věstník, daňové pokyny, legislativa EU

 

Pokyny D – daňové pokyny vydávané Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) – daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, spotřební daň

 

Daňové zákony – Zákon č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Zákon č. 397/2012 Sb., Zákon o pojistném na důchodové spoření, Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

 

Finanční správa – novinky v oblasti daní, E-tržby (EET)

 

Finanční zpravodaj – články zveřejněné ve Finančním zpravodaji

 

Plátci DPH – vyhledání českých plátců DPH podle daňových identifikačních čísel (DIČ), spolehlivý a nespolehlivý plátce DPH v ČR

 

Plátci DPH (EU) - ověřování registrace k DPH v EU podle DIČ prostřednictvím systému VIES

 

Tiskopisy daňových přiznání, poučení, daňová registrace – tiskopisy pro podání daňových přiznání, pokyny k vyplnění přiznání a poučení, oznámení o změně registračních údajů

 

Vyhledání FÚ – adresy finančních úřadů a územních pracovišť, místní příslušnost k finančnímu úřadu

 

Čísla účtů jednotlivých FÚ – čísla bankovních účtů finančních úřadů (FÚ),včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)

 

Předčíslí účtů jednotlivých daní – předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) pro jednotlivé daně

 

ARES – vyhledávání ekonomických subjektů podle IČO či názvu

 

 

 

 

česká národní banka

 

Sazby repo, diskont, lombard – údaje o výši úrokových sazeb

Kurzy devizového trhu –kurzy devizového trhu podle jednotlivých zemí a jejich měn

 

 

 

 

 

český statistický úřad

 

Podávání výkazů ČSÚ – statistické výkazy a termíny jejich předávání, Intrastat

ČSÚ klasifikace

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Klasifikace produkce (CZ-CPA)

Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)

 

 

1