14.12.2015

Změny v zákoně o daních z příjmů

Mikro účetní jednotky, které jsou právnickými osobami, nebudou cenné papíry dle § 27 zákona o účetnictví oceňovat reálnou hodnotou a proto u nich bude při prodeji cenného papíru daňovým nákladem pořizovací cena cenného papíru (bez ohledu na výši výnosu), dle nového § 24 odst. 2 písm. zy) zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů již nedefinuje „zřizovací výdaje“ jako nehmotný majetek. Postupné daňové doodpisování zřizovacích výdajů zaevidovaných do konce roku 2015 se dokončí podle stávajících předpisů.

 

Novelou zákona o rezervách je upravena tvorba rezervy na likvidaci solárních panelů. Tato tvorba rezervy nebude daňovým nákladem (§ 24 odst. 2 písm. i)) a podle § 25 odst. 1 písm. zr) nebude ani dílčí platba příspěvku daňovým nákladem. Snížení základu daně o vytvořenou rezervu bude provedeno prostřednictvím § 23 odst. 3 písm. c) bodu 10 ZDP a při rozpuštění této rezervy se základ daně zvýší podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 20 ZDP. Tento postup je jiný než pro rok 2014 a lze jej použít již za období 2015.

 

1